Kandidaat 32 op de lijst

Charlotte Marie Mensing

Den Haag

Waarom ik kandidaat ben:

Het hoogste goed in het leven vind ik het zelfbeschikkingsrecht over lichaam, geest en woord. Tegelijkertijd is hiermee een grote eigen verantwoordelijkheid gemoeid en is het aan het individu deze te dragen.

Samen met BVNL ben ik voor een zo klein mogelijke overheid. Dat is een overheid die alleen verantwoordelijk is om de meest essentiële zakengoed te organiseren voor elke Nederlander maar zich niet bemoeid met hoe wij ons leven zelf kleur willen geven.

Namens BVNL wil ik mij inzetten voor onze ouderen die ons prachtige Nederland met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd en waar wij elke dag de vruchten van plukken.

Ik zie de vergrijzing niet als probleem maar juist als bron aan kennis, inspiratie en liefde die wij mogen koesteren, eren en verzorgen tot aan de laatste adem.

Daarnaast wil ik mij inzetten voor de kinderen omdat dit de meest kwetsbare groep is en zij zich nog niet kunnen verdedigen tegen een uit de hand gelopen overheid. De falende jeugdzorg, uithuisplaatsingen in het toeslagen-schandaal, de bizarre tolerantie die er in Nederland heerst op het gebied van pedofilie en de overdreven woke-indoctrinatie van onze kinderen motiveren mij tot het diepst van mijn ziel en ik hoop dat ik voor BVNL in de tweede Kamer deze belangen mag verdedigen.

Biografie

Charlotte Marie Mensing, werd geboren in 1989 in Calgary, Canada vanwege de internationale carrière van haar vader. Na enige tijd verhuisde ze terug naar Nederland en woont sindsdien met veel voldoening in het hart van Nederlandse democratie, Den Haag. Na het behalen van haar diploma aan de Vrije School is Charlotte haar carrière begonnen binnen de Retail waarin zij altijd leidinggevende posities heeft vervuld.

Naast haar werk heeft Charlotte vrijwilligerswerk gedaan binnen de ouderenzorg.

Net voor de coronapandemie is zij vertrokken naar India om haar Yogadocenten opleiding met succes te behalen in Rishikesh.

Bij terugkomst in 2020 in Nederland zag het leven er opeens heel anders uit en werd haar belangstelling en passie voor de politiek opnieuw gewekt en besloot zij om zich aan te sluiten en in te zetten voor de partij Belang van Nederland. Eerder was zij kandidaat voor BVNL bij de provinciale Statenverkiezingen in 2023.

Bekijk mijn website


ONZE MISSIE

BVNL is een economisch rechtse partij die de goede kanten van barmhartig kapitalisme omarmt. BVNL is klassiek liberaal en vecht voor de vrijheid van het individu. BVNL is tevens cultureel conservatief: wij willen ons mooie Nederland en de daarbij behorende unieke Nederlandse tradities en cultuur intact houden.